Refakat ve Ziyaret kuralları
25 Nisan 2022

T.  C.

S A Ğ L I K     B A K A N L I Ğ I

M A Ç K A     Ö M E R      B U R H A N O Ğ L U    

F İ Z İ K     T E D A V İ    ve      R E H A B İ L İ T A S Y O N      H A S T A N E S İ

R  E  F  A  K  A  T        K  U  R  A  L  L  A  R  I

( R E F A K A T Ç İ      B İ L G İ L E N D İ R M E S İ )

 

 1.     Hastanemizde    “ilgili    hekimin    gerek   gördüğü   hastalar   için”    refakatçi   kalınmasına   izin   verilir.     Refakatçi    kişiye    “kimlik   kartı   ile  kimliği   tespit  edildikten   sonra”            refakatçi   kartı  verilir.    (“18   yaşından   küçük   çocuklar”   yasal   olarak    reşit    olmadıkları  için,   refakatçi  olarak  kabul   edilmezler. )
 2.     Refakatçi   kartınızı   sağlık  tesisinde  kaldığınız  sürece  “yanınızda  taşımak”     zorunludur.
 3.      Her  hastanın   yanında   “en  fazla  bir”   refakatçi  bulunabilir,     “zorunlu  durumlar  hariç”    birden  fazla   refakatçiye   izin   verilmez.
 4.      Refakatçinin   “erkek   veya  kadın   olmasına”    hastanın  ve  servisin  durumuna  göre  karar  verilir.
 5.      Refakatçilerin    “hastanemiz   kurallarına  uyması”    zorunludur.    Hasta  veya  refakatçisinin  kurallara      uymaması    halinde,      hastane    personeli  tarafından    “tutanak”    yazılır   ve    gereği  halinde   yasal   işlem  yapılır.
 6.     “Refakat   kartınızı   göstererek”    hastanemizin   yemek   hizmetlerinden  herhangi  bir  ücret  ödemeden   yararlanabilirsiniz.
 7.      Elektrikli   ve   tüplü   cihazlarla   hasta  odalarında  yemek  pişirmek,    çay  ve  kahve  yapmak   “yangın   riski”    oluşturması   sebebi   ile  yasaktır.
 8.  Hastanın    veya     refakatçinin    sağlık     tesisi     demirbaş    eşyalarına    zarar     vermesi    durumunda       zarar,     “ilgili    kişiden   tazmin”   edilir.
 9.   Kendinize   ait    getirmiş    olduğunuz   eşyaları,     hasta   odasında   bulunan  dolaba  yerleştirebilirsiniz.         Güvenliğiniz    açısından    “hasta    ve     kendi      yanınızda     fazla     para     veya  değerli     eşya”     bulundurmayınız.     (Bu   gibi   değerli  eşya  veya  para   kaybından  hastanemiz  sorumlu   değildir.)
 10.     Hastanemizde    “sabah  kahvaltısı   06.30,     öğle  yemeği   11.30,      akşam yemeği    17.00”    saatinden   itibaren    odanızda   verilir.     Bu   saatlerde    odanızda   olunuz.
 11.     Hasta   odalarında    sizin   için   ayrılmış   olan     “refakatçi   koltuğunu”     kullanabilirsiniz.
 12.    Hastanızın   güvenliği    açısından,    “sağlık  personelinin  bilgisi  dışında”   her  hangi  bir  uygulamada bulunmayınız. 
 13.   Sağlık   personeli     tarafından     “anlatılan    eğitimlere”   lütfen    dikkat    ediniz. (El    hijyeni,      düşme   riski  eğitimi    gibi)
 14. Hastanızın   bulunduğu    oda     dışındaki       “diğer   odalara  izinsiz   girmeyiniz”.
 15.   Sağlık    personeli    istemi   dışında,      hastalarınızı      “izinsiz  şekilde   hastane   dışına   çıkarmayınız    ve   yatağını   değiştirmeyiniz”.
 16.  Hastanızın   yanından    ayrılmanız   gerektiğinde    ve    refakatçi    değişimlerinde,    “ayrılmadan   önce    servis    hemşiresine    bilgi    vermeli”     ve     uzun  süre  hastanın  yanından   ayrılmamalısınız.
 17.  Hastanıza   huzurlu   bir  ortam    sağlayabilmek    için,     “hasta odası   ve   servis    koridorlarında yüksek   sesle     konuşmayınız,    gürültü   yapmayınız.”           Odanızda     bulunan    televizyonu  başkalarını      rahatsız etmeyecek     şekilde      kullanınız.       Televizyonu    hekim   vizit   saatlerinde     ve  saat 22.00’ dan    sonra     kapatınız.
 18.  Hastane    içinde    “sigara  ve  benzeri   her  türlü  tütün   ürünü  ve  alkol”    kullanılması  yasaktır.
 19.  Hasta   odası,    “banyo   ve   tuvaletleri    temiz  kullanmaya   dikkat”   ediniz.
 20.   Doktor   vizit    saatlerinde,     hastanızın   durumunu   “takip   ve   bilgi   alma   açısından   hastanızın   yanında     bulunun”.
 21.  İlaç  tedavi   saatleriniz,   servis    hemşireleri  tarafından   size   bildirilecektir.   Tedavinizin  aksamaması    için,     “tedavi    saatlerinde   odanızda   olmanız”    zorunludur.
 22.  Hastanız   akşam      “en   geç   saat 22.oo’da  (yaz  döneminde 23.oo)   yatağında   olmalı   ve   bu  saatten   sonra   oda   dışına  çıkarılmamalıdır”.
 23.  Talep   etmeniz    halinde,     “hastanemizde  görevli    imam    tarafından”   hastanıza    manevi  destek    verilebilir.
 24.  Hastanemizde    “vezneler   dışında    hiçbir    birim   ya  da   personele   ödeme   yapmayınız”.   Tanımadığınız      kişilerden     “yardım    kabul    etmeyiniz”.      Herhangi     bir    sorun   yaşadığınızda   sağlık    personeline    bildiriniz.
 25.  Hastanemizde   daha   iyi   hizmet  verilebilmesi   için,    görüş  ve  önerilerinizi   “dilek - öneri - şikâyet”    kutuları  ve    “hastane  web”   sayfasından   iletebilirsiniz.
 26.  Refakatçi   değişimi    yapılması   gerektiği   durumlarda,       “değişim    mümkün   olduğunca   mesai    saatleri    içinde”      yapılmalıdır.      Sorumlu    hemşireye,       “refakatçi    değişimi     hakkında    bilgi     verilmeli”    ve   her   yeni   gelen   refakatçi    için    “kimlik    tespiti   yapılarak    yeniden   refakat   kartı”     çıkarılmalıdır.

 

Maçka   Ömer   Burhanoğlu 

Fizik    Tedavi    ve     Rehabilitasyon    Hastanesi    

“Refakat    Kuralları”     olarak      yazılmış    olan,

“bu    26  (yirmialtı)    maddeyi”  

okudum    ve    anladım.

                                                                   

                                                     Refakatçi    İsim – Soy isim :                                                              

                                                     Tarih:                                                                    

                                                     İmza: