Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi
09 Haziran 2022

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ

 

ADI SOYADI

GÖREVİ/UNVANI

Uzm. Dr. Erdem ÖZKAYA

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı / Başhekim Yardımcısı

Zeliha AKSU

Kalite Direktörü / Hemşire

Ayfer SEYYAR

Kalite Birim Çalışanı / Hemşire

 

KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİMİNİN GÖREV ALANI

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.